Collega’s

Werk van collega’s

Yoeke Nagel

Ik durf haar eigenlijk geen ‘collega’ te noemen, ze is een leraar. Zelf noemt ze het ‘Boekenvroedvrouw’ wat ik eigenlijk wel heel toepasselijk vind. Ze staat nl. continue naast je terwijl jij bevalt van je boek, een proces wat ze…

Sandra Alderden

Ik ontmoette Sandra voor het eerst in 2011. Ze heeft me toen ontzettend geholpen in mijn eigen proces van ‘uittreden’. Haar docomentaire raakte me en contact was zo gelegd. Haar eerste boek is een heerlijk verhaal; háár verhaal; hier te…

Jane M Stevens

Jane M Stevens … what can I say. Brilliant writer. I’m so looking forward to her first novel. I was honored to be allowed to be a witness to her discovering her natural talent. And maybe I can be of…